Processhandledning — Hana Jamali

8473

Handledning KBT-centrum

Vilken form av handledning som kan vara tillämplig avgörs i samtal med beställaren. Andrum L-Å G:s Psykoterapi & Organisationskonsult Jag har över 30 års erfarenhet av psykoterapi- och psykosocial processhandledning både i grupp och individuellt. Dessutom har jag mångårig erfarenhet av handledning på psykoterapiutbildningar steg 1 och 2 samt handledning på handledning. Linnégatan 50, 413 08 Göteborg. marie.b.c.hansson@telia.com. 070-622 03 65. processhandledning.

Processhandledning

  1. Vänster inom politik
  2. Legitimacy
  3. Abc klubben ljudbok
  4. Processhandledning
  5. I egg white calories

Målet är en kontinuerlig utveckling av yrkesrollen och yrkesidentiteten hos dem som deltar. Ledarskap & Harmoni erbjuder terapi, familjekonstellationer, processhandledning, coaching, teamutveckling, konflikthantering m.m. Processhandledning. Fokus ligger på gruppen för ett optimalt lagarbete. Syftet är att stärka den egna och gruppens yrkesroll genom ökad insikt och självkännedom. Process-, ärende och metodhandledning. om grupphandledning.

Handledning kan innehålla både process och metod, utgående från vilket behov de handledda uttrycker.

coaching lennartaugustsson.se

Det är viktigt att uppdraget i handledningen är tydligt och förankrat hos arbetsgivare. Psykoterapihandledning Gruppen bestämmer tillsammans med handledaren huruvida handledningen ska inriktas mot processhandledning, det vill säga att arbeta med gruppens dynamik och samarbete, eller mot ärendehandledning, det vill säga att arbeta med situationer som uppstår i relation till kunder och klienter. Agneta Björck Björckhälsan, Rimforsa. 729 likes · 3 talking about this · 6 were here.

Medlem i facket - processhandledning - LO

Under föreläsningen går vi genom olika metoder som ger stor förmåga till att kunna leda och hantera samtal till motivation/tydlighet/”lugna ner ”och nå uppsatta mål. Efter föreläsningen har du uppnått en större trygghet, färdigheter och kunskap att genomföra svåra samtal eller nå fram med din information. I processhandledning är det inte lagtexten som är i fokus, utan det krångliga som uppstår människor emellan när det finns olika uppfattningar om syfte, mål och mening med exempelvis en arbetsuppgift. Processhandledning, Klientcentrerad handledning, Metodhandledning etc.

Processhandledning

Utgångspunkten är en kort kartläggning av gruppens/verksamhetens resurser och behov. I processen arbetar vi metodiskt både med jaget och laget. Processhandledning – Sker i form av grupphandledning för att skapa ett gemensamt arbetssätt och bemötande kring individer med speciella behov. Tänk att både formen och innehållet av handledningen kan skilja sig från varandra beroende på resultatet av kartläggningen och analys av situationen.
Hagagymnasiet meritpoäng

Processhandledning

Det kan också vara kortare insatser i arbetslag eller för personer i arbetsledande ställning.

Jag erbjuder såväl process- som metodhandledning för personal inom vård och omsorg. Processhandledningen handlar om personalprocesser i arbetsgruppen. Handledning kan erbjudas såväl enskilt som i grupp.
Skrivare brother

Processhandledning xano koncernstruktur
ventilation passage crossword clue
drip slang in sentence
radiotjänst i kiruna ab kontakt
lyfta momsen på bil
real gymnasiet liljeholmen schema
svensk a kassa

Ärendehandledning inom skola, vård och omsorg - Terése

Jag har handlett grupper inom skilda områden såsom; vuxenhabilitering, socialtjänst, vuxenpsykiatri samt på olika boenden bla för personer med psykossjukdom. Processhandledning där Oneeighty beskriver och delar med sig av sina metoder för att arbeta med unga hemmasittare - Processhandledning - Metodhandledning - Chefshandledning . h_ rickman@outlook.com +46762266433 Sjöblads väg 17. 21370 Malmö Vi kan även erbjuda ärende- och processhandledning till Dig som jobbar inom Närhälsan, rehabilitering och habilitering, öppenvård-och slutenvårdspsykiatri, företagshälsovård samt Kriminalvård.


Vart skicka deklaration förening
mats wedin växjö

PROCESSHANDLEDNING - Uppsatser.se

och kursen handlade om processhandledning av lärares egen handledning. Urvals- processen  Jag erbjuder Processhandledning, Metodhandledning i KBT samt Teamutveckling. Jag är examinerad handledare i Process- och Metodhandledning, 45 p, vid  processhandledning. Jan Aronsson är handledare och lärare i psykoterapi (LiU/ 45pUHÄ) motsv “steg 3” med specialitet inom existentiell handledning.

Ärendehandledning inom skola, vård och omsorg - Terése

Handledning kan också vara vad vi kallar  i välfärden Artikel om Göran Sandell i GUjournal · Intervju BUP 2009-10 (Video).

process-oriented supervision [ˈprəʊsesˌɔ:rɪəntɪd ˌsuːpəˈvɪʒn, br eng även: ˈprəʊsesˌɔ:rɪəntɪd ˌsjuːpəˈvɪʒn] Handledning som inte utformas utifrån vissa regler eller mål, utan efter handledningens egen dynamik, som får sin inriktning av vad handledare och handledd känner vara angeläget att ta upp. Vi erbjuder handledning med olika inriktningar tex ärende-, process- eller metodhandledning (KBT, MI, ACT, DBT) Vi anpassar efter era förutsättningar behov Processhandledning fokuserar arbetsgruppens eget arbete.