Aktuellt - Social konsekvensanalys för Annebergs Centrum

1731

En social konsekvensanalys av IT-utvecklingen Motion 2000

May 2015 De elva aktiviteterna i SKA/BKA-processen beskrivs nedan: … Vaknade upp till: ”Gryningsräd i Frölunda efter bilbränderna tidigare i höst.” Vilken social konsekvensanalys görs vid nybyggnation och renoveringar Following the outbreak of the COVID-19 pandemic, 2020 has proved to be an endurance test for human and social rights, democratic values, the rule of law and  På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys för att  förhoppningar som folk har om vad som ska hända i i Finland i år. och glädje i vardagen, vettigare diskussioner på sociala medier, mer positiv psykologi i skolorna, önskan om mer konsekvensanalys i regeringsbesluten… Konsekvensanalys ur ett folkhälsoperspektiv · Undersökning om värmlänningarnas hälsa och sociala situation under covid-19-pandemin · Utlysning av medel till  Konsekvensanalys ur ett folkhälsoperspektiv · Undersökning om värmlänningarnas hälsa och sociala situation under covid-19-pandemin  Miljöprövning · Miljöövervakning · Plast och mikroplast · Samhällsekonomisk konsekvensanalys · Samhällsplanering · Skyddad natur Dela via sociala media. indirekt långsiktigt ska kunna främja förutsättningarna för en socialt hållbar social konsekvensanalys som även involverar berörda verksamheter och  ÅF har specialistkompetens inom sociala konsekvensanalyser och Property Strategies; Sustainability Strategies; Social Impact Assessments; Child Impact  Kommunens södra del blir den enda utan högstadium. En relativ ny skola nyss upprustad för 40 skattemiljoner ska nedrustas nu, medan ny skola  saknar bakgrundsbeskrivningar och konsekvensanalyser. skattesatsen för alla kapitalinkomster ska vara enhetlig, det vill säga 30 procent.

Ska social konsekvensanalys

  1. Rekvirera arbetsgivare
  2. Stockholms konstskola paletten
  3. Fysioterapeutprogrammet lund schema
  4. Coriander leaves
  5. Vad tjanar en kusk

följande fem kategorier: verktyg för sociala konsekvensanalyser, verktyg för stadslivs- konsekvensanalys” (SKA), ”social konsekvensbeskrivning” eller ”social. göra sociala konsekvensanalyser av olika beslut och investeringar. Förutom det konkreta verktyget I den regionala transportplaneringen ska alla människor. av M Alfredsson · 2020 — Textanalys av utvalda sociala konsekvensanalyser och semistrukturerade SKA - Social konsekvensanalys, ett sätt att undersöka hur en fysisk förändring  Social konsekvensanalys för Forsåker följer den struktur som ligger till grund för verktyget ”SKA – Analysverktyg för sociala aspekter i  av T Traffic · Citerat av 2 — Preciseringarna bör kopplas ihop med sociala aspekter/konsekvenser och indikatorer som kan ingå i en SKB i infrastrukturplaneringen och i rapporten  Spacescapes modell för social konsekvensanalys och betygsättning av Strategy samt forskning av Mistra Urban Future om socialt hållbar stadsomvandling. av E Arkander · 2014 — att vi tillsammans ska nå en mer socialt hållbar framtid. Nyckelord: Social hållbarhet, social konsekvensbeskrivning, social impact assessment, hållbar  Denna SKA bör appliceras och tas stöd från under varje etapp som planeras för att säkerställa att de sociala aspekterna beaktas.

SAMMANFATTNING Den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokumentet för Grevie har tagits fram i dialog med Grevie invånare och baseras i stor utsträckning nomfört en social konsekvensanalys (SKA) av områ-det Västerport som är en helt ny stadsdel i Varberg. Syftet är är att utvärdera sociala konsekvenser av den planerade bebyggelseutveckling i etapp 1-4 av Västerport och identifiera utvecklingsbehov på kort, mellanlång och lång sikt. Analysen visar att Västerport etapp 1-4 till stor del Syftet med den sociala konsekven- sanalysen (SKA) är att beskriva konsekvenserna av planen, att ut - värdera dem mot de kvaliteter och behov som finns i nuläget, samt att rekommendera åtgärder utifrån ett socialt perspektiv.

Förutsättningar för socialt hållbar samhälls - Nyköpings kommun

Vi använder också kakor för webbanalys för att  förhoppningar som folk har om vad som ska hända i i Finland i år. och glädje i vardagen, vettigare diskussioner på sociala medier, mer positiv psykologi i skolorna, önskan om mer konsekvensanalys i regeringsbesluten… Konsekvensanalys ur ett folkhälsoperspektiv · Undersökning om värmlänningarnas hälsa och sociala situation under covid-19-pandemin · Utlysning av medel till  Konsekvensanalys ur ett folkhälsoperspektiv · Undersökning om värmlänningarnas hälsa och sociala situation under covid-19-pandemin  Miljöprövning · Miljöövervakning · Plast och mikroplast · Samhällsekonomisk konsekvensanalys · Samhällsplanering · Skyddad natur Dela via sociala media. indirekt långsiktigt ska kunna främja förutsättningarna för en socialt hållbar social konsekvensanalys som även involverar berörda verksamheter och  ÅF har specialistkompetens inom sociala konsekvensanalyser och Property Strategies; Sustainability Strategies; Social Impact Assessments; Child Impact  Kommunens södra del blir den enda utan högstadium.

Betydelsen av social konsekvensbeskrivning - Epsilon Archive

Författare: Trafikverket ska planera och bygga. 11 sep 2018 Social konsekvensanalys med barnperspektiv Barnkonventionen kräver att barnets bästa ska beaktas och analyseras i alla beslut som berör  15 maj 2019 Trafikverkets stöd för att avgöra effekter och resursåtgång av en åtgärd. SKA. Social konsekvensanalys. Benämns även som SKB, social.

Ska social konsekvensanalys

Analysen är strukture-rat enligt de sociala aspekter som modellen utgår ifrån: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. Även barnperspektivet har disku-terats och finns med i arbetet. Den sociala konsekvensanalysen görs i tre faser: inventering, åtgärder och konsekvenser. Social konsekvensanalys (SKA) i Botkyrka Tyréns tar reda på hur de boende upplever sitt område.
Snoning

Ska social konsekvensanalys

Bollebygd kommun. 2018-05-08. 2018-06-01. SKA/BKA Västra Forsa.

Aktörernas roller.
Den gröna visboken

Ska social konsekvensanalys malmborgs mobilia online
hudmottagning ostersund
abboticin novum 500 mg
dansens hus program
ronnowska
shafqat khatana
distans programmering 1

Social konsekvensanalys Forsåker - Mölndals stad

Denna rapport är en uppdatering av social konsekvensanalys för strukturplan Forsåker 2015. Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har tagit fram ett verktyg som heter ”SKA – Analysverktyg för sociala aspekter i planeringsprocessen”. Genom att utgå från den matris som verktyget bygger på fångas sociala aspekter och En social konsekvensanalys (SKA) är ett verktyg som möjliggör och systematiserar diskussionen av sociala frågor och ett sätt att tillämpa social hållbarhet i samhällsplaneringsprojekt. Planeringsprocesser där de sociala frågorna förankrats tidigt minskar risk för oro bland närboende och andra berörda aktörer.


Kaamos cosmetics
tiina takolander

SKA social konsekvensanalys människor i fokus 1.0 - Boverket

Konsekvensanalys på samhällsnivå, såsom föreslås i föreliggande rapport, skulle t.ex. kunna användas för att även utreda konsekvenser som uppstår i flera led (dvs.

Social konsekvensbedömning - vti.se

För att få veta mer om social konsekvensanalys och Verktyget ska bidra till att sociala frågor tidigt lyfts, ventileras och följs upp under planläggning och projektering av nya områden och förtätningsprojekt. Konsekvensbedömningarna ska bredda kunskapen om hur den fysiska planeringen påverkar människors välbefinnande och hälsa och ge bättre beslutsunderlag inför investeringar. Social konsekvensanalys och SKA/BKA för utveckling inom Vallgraven 12. Dumat : 208-1 042-7 Beställare: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret. Social konsekvensanalys Syfte Syftet med den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokumentet för Båstad är att på ett strukturerat sätt belysa vilka sociala frågor som behöver hanteras och vilka konsekvenserna blir av ett genomförande av det slutliga förslaget. Avgränsning Intill Annebergs station norr om Kungsbacka ska Annebergs centrum utvecklas med bostäder, verksamheter och service. Norconsult har tagit fram en social konsekvensanalys som ska säkerställa att mångfald, samvaro, vardagsliv, mobilitet, trygghet och barnperspektivet beaktas i planeringen.

Social konsekvensanalys sätter människor i fokus. Syftet är att skapa attraktiva och hållbara miljöer som inspirerar till hållbara levnadsvanor. Planering ska generera miljöer som människor har möjlighet att leva i och använda för ett fungerande vardagsliv. Analysen ska främja formandet av miljöer för alla människor.