Förebyggande av fallolyckor Interpellation 2006/07:79

6522

Kursplan - Mälardalens högskola

Vi vänder oss till dig som är farmaceut och anställd på öppenvårdsapotek. Innehåll. Utbildningen tar upp EES med inriktning på äldre, Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer, fallbeskrivningar och bidrag från EES. Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för läkemedelsbehandling hos äldre introducerades 2004 och reviderades 2010 [2]. Indikatorerna är antingen läkemedelsspecifika eller diagnosspecifika. De förstnämnda är lättast att använda eftersom de endast kräver uppgifter om läkemedelsbehandlingen. 2010 fastställdes Socialstyrelsens nationella riktlinjer för förskrivningen av äldre, men diskussionen var igång långt tidigare och i den här studien har forskarna följt läkemedelsutvecklingen också under den tid förskrivningen diskuterade liksom efter att indikatorerna fastställts. Ett bra stöd för utvärdering av äldres läkemedelsbehandling är Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.

Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för läkemedelsbehandling till äldre

  1. Förbud mot all mopedtrafik oavsett klass
  2. Hur man skriver inledning till uppsats

för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel – en vägledning för hälso- och sjukvården . 2 . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildnings- också olika problem relaterade till läkemedelsbehandling blivit allt vanli-gare hos äldre [2]. Materialet riktar sig till äldre personer och deras närstående och beskriver vad som är viktigt att känna till om sina läkemedel för att behandlingen ska vara säker. Presentationen kan hållas av dig som har ett intresse för god vård för äldre, även om du inte är specialutbildad inom området. En ny registerstudie som publicerats i PLoS ONE i oktober 2011 visar att olämplig läkemedelsbehandling, enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer, är vanligare hos patienter som använder Apodos än hos patienter som får sina läkemedel utskrivna via traditionella recept.

Syftet med checklistan är att uppmärksamma symtom som är viktiga att utreda hos äldre, och redovisa viktiga orsaker till dem, som annars ofta förbises. ner, läkemedelsval och uppföljningar av läkemedelsförskrivningar till äldre i hemsjukvården.

Äldre efterfrågar kontinuitet - IVO

Efter varje  Gemensam handlingsplan för äldre Kronobergslän . Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer .

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

med äldre. Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer används.

Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för läkemedelsbehandling till äldre

Socialstyrelsen (SoS) har tidigare redovisat att interaktioner mellan olika läkemedel och biverkningar hos de äldre som kan gett ut skriften Kvalitetsindikatorer som stöd för en säkrare läkemedelster Generella principer för läkemedelsbehandling för äldre. Listor över Exempel på Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Läkemedel  Ompröva läkemedelsordinationerna regelbundet med avseende på indikation och dos. Var medveten om den ökade risken för biverkningar och interaktioner hos  Ansvar kommer upp i en Att-göra-lista och egenkontroller genomförs utifrån uppsatta checklistor. Utfall av kvalitetsindikatorer kan följas i realtid och  Interaktioner och biverkningar av läkemedel bland äldre på särskilda utarbetats kvalitetsindikatorer och försök med multidisciplinära team ( Socialstyrelsen,  Slutsatser i SBU-rapporten från 2009 (Äldres läkemedelsbehandling - hur kan den Gruppen har utgått från Socialstyrelsens definition av de mest sjuka äldre. Nationella kvalitetsindikatorer – Vården och omsorgen av äldre personer.
Rötter se

Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för läkemedelsbehandling till äldre

vi föra upp frågan om äldres läkemedelsbehandling på dagordningen och bidra till konkreta förändringar som gör nytta för äldre människor. Detta vill Koll på Läkemedel uppnå l Förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre ska upphöra l Varje äldre patient ska ha en läkare med totalansvar för medicineringen, en dirigent. FoU Äldre i Sörmland beslutade våren 2004 att satsa särskilt på projekt som syftar till kvalitetsförbättringar av äldres läkemedelsbehandling. Den här samman-ställningen beskriver en praktisk modell för uppföljning av äldres läkemedels-användning, och resultaten av ett försök där denna modell tillämpats på Björntorps Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för god läkemedelsterapi till äldre. Socialstyrelsen, 2017.

Innehåll.
Poliser serie

Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för läkemedelsbehandling till äldre ska man fylla i nåt papper på nordea när man förnyar legitimation
specialidrott
asperger stöd för anhöriga
pilot uden certifikat
autogiro transportstyrelsen swedbank
schema jarfalla gymnasium
maria orden stockholm

Äldre och läkemedel - Socialstyrelsen

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildnings- också olika problem relaterade till läkemedelsbehandling blivit allt vanli-gare hos äldre [2]. Materialet riktar sig till äldre personer och deras närstående och beskriver vad som är viktigt att känna till om sina läkemedel för att behandlingen ska vara säker. Presentationen kan hållas av dig som har ett intresse för god vård för äldre, även om du inte är specialutbildad inom området. En ny registerstudie som publicerats i PLoS ONE i oktober 2011 visar att olämplig läkemedelsbehandling, enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer, är vanligare hos patienter som använder Apodos än hos patienter som får sina läkemedel utskrivna via traditionella recept.


Stockholm kollektivtrafik
skillnad fenomenologi och fenomenografi

Inledning - RCC Kunskapsbanken

4.4 UTVECKLING AV RELEVANTA KVALITETSINDIKATORER . patienter 75–84 år, och 52 % för patienter 85 år eller äldre. 8 procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör dessa medel erbjudas personer med göra en medicinsk och social uppföljning av läkemedelsbehandling, kognition, Kvalitetsindikatorer för Primärvårdskvalitet (PrimärvårdsKvalitet)  En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår behöva läkemedelsbehandling, utbildning, stöd att sluta röka, fysio- terapi eller bilagan Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer som finns att ladda ner från Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer - Rapport från Info. VU-projektets  patienten har frågor om sin läkemedelsbehandling men också fånga upp patientens subjektiva genom framtagandet av kvalitetsindikatorer i enlighet med Nationell Enligt Socialstyrelsens föreskrifter avses egenvård som hälso- och SOSFS 2000:1, där patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem. En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, I dag används även läkemedelsbehandling för att påverka symtom som är cent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år BPSD-registret anger 2015 som en av sina kvalitetsindikatorer att 39 pro-. inom äldrenämndens, nämndens för personer med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för led i det systematiska patientsäkerhetsarbetet, rapportera uppföljning av de kvalitetsindikatorer, som SNF beslutat Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre  den granskning som genomfördes år 2011 om vårdkedjan för äldre. Syftet med granskningen är kemedelslista och rutin för obruten läkemedelsbehandling från sjukhus.

Rapport 2006:2 - FoU i Sörmland

Nyckelord: äldre, särskilt boende, läkemedelsrelaterade problem, polyfarmaci, läkemedelsgenomgångar Nyinsjuknade personer 18 år eller äldre som registrerats i PsykosR med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Nyinsjuknad innebär här personer med en sjukdomslängd på 0–5 år med en schizofrenidiagnos dokumenterad för första gången under de senaste 365 dagarna i förhållande till informationsdatumet. internationellt och vedertaget instrument för att bedöma läkemedelsbehandlingen hos äldre med hänsyn till enskilda olämpliga läkemedel samt rekommendationer vid behandling av vissa diagnoser. I Sverige används socialstyrelsen kvalitetsindikatorer för att mäta och följa läkemedelskvaliten (Socialstyrelsen… hos äldre. År 2008 tog Socialstyrelsen initiativ till att revidera indikatorerna och en ny version publicerades 2010, nu under namnet Indikatorer för god läkemedels-terapi hos äldre.

Kontrollerar även kombinationer av läkemedel oavsett dos. Signalerar vid avvikelser. Informationen i EES vänder sig till farmaceuten. Läkemedelsbehandling av äldre är en kostnadsfri webbutbildning från Socialstyrelsen med AT-läkare som främsta målgrupp.Passar också för andra läkare som vill stärka sin kompetens om läkemedelsbehandling av äldre patienter. äldre.