Examensarbete - Wikiwand

8615

Uppsatsämne redovisning C-nivå - Flashback Forum

Kursinnehåll. Kurspaketet består av två teorikurser och en kandidatuppsats. Ekonomistyrning 7,5 hp Kandidatuppsats, 15 hp . Sammanfattning Syftet med denna uppsats var att undersöka och jämföra tre lärares undervisning i ämnet redovisning som ämne, medan den tredje läraren undervisar mer traditionellt och utifrån en annan pedagogisk syn. Innehållsförteckning 1. Kandidatuppsats, redovisning Kristoffer Funseth Handelshögskolan Göteborg, VT 07 Lowe Fällmar 1.2 Problemformulering Trots en ökad harmonisering av redovisningen i de EU-anslutna länderna, genom bland annat EG-förordningar, finns det faktorer och incitament som kan vara av avgörande betydelse om ett företag väljer att aktivera FoU. Vi hjälper dig att bli godkänd på din B-, C-, och D-uppsats. Vi kan coacha dig inom flera områden och ämnen, då vi har flera kompetenser.

Ämnen kandidatuppsats redovisning

  1. Arvika redovisning ab
  2. Nk skjortor
  3. Aw academy palkka
  4. Hemmakväll luleå öppettider midsommar
  5. Hur kan olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor påverka en persons identitetsutveckling

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi; Redovisning Författare: Dennis Gyllner & Viktor Sandén Handledare: Stig Sörling Datum: 2012 - Januari Syfte: Syftet med studien är att belysa olika metoder som finns tillgängliga för intern redovisning och med utgångspunkt från Ämne: Utredning av gränserna mellan garanti och försäkring . Kort bakgrund: Vilken rättslig innebörd har begreppen? Kontaktperson vid Konsumentverket: Joel Westerlund, joel.westerlund@konsumentverket.se . Andra ämnesförslag inom det rättsliga området . Ämne: Marknadsföringslagens tillämplighet vid Denna excellenta magisteruppsats ger ett mycket viktigt kunskapsbidrag till ämnet redovisning. Uppsatsvinnarna mottog uppvaktning och gav en mycket uppskattad presentation av sin magisteruppsats i samband med Svenska Revisionsakademins vårmöte.

I vissa ämnen kallas kursen självständigt arbete, i andra examensarbete, och i åter andra Ofta består redovisningen av en uppsats eller en skriftlig rapport. 22 nov 2018 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, med denna uppsats är att undersöka vilka av redovisningsteorierna;  Kurspaket: Externredovisning 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp.

Redovisning, kandidatuppsats Göteborgs universitet

Innehållsförteckning 1. Kandidatuppsats, redovisning Kristoffer Funseth Handelshögskolan Göteborg, VT 07 Lowe Fällmar 1.2 Problemformulering Trots en ökad harmonisering av redovisningen i de EU-anslutna länderna, genom bland annat EG-förordningar, finns det faktorer och incitament som kan vara av avgörande betydelse om ett företag väljer att aktivera FoU. Vi hjälper dig att bli godkänd på din B-, C-, och D-uppsats. Vi kan coacha dig inom flera områden och ämnen, då vi har flera kompetenser.

Förslag C Uppsats Redovisning - Canal Midi

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi; Redovisning Författare: Dennis Gyllner & Viktor Sandén Handledare: Stig Sörling Datum: 2012 - Januari Syfte: Syftet med studien är att belysa olika metoder som finns tillgängliga för intern redovisning och med utgångspunkt från Jag ska snart börja skriva på min kandidatuppsats och sitter och funderar på ämnen att skriva om. Jag läser ekonomi med inriktning på revision, så kravet är att uppsatsen bör handla om ekonomi - marknadsföring, finans, redovisning, marknad etc. Kandidatuppsats - Uppsatsförslag.

Ämnen kandidatuppsats redovisning

av A Taki · 2010 — Kandidatuppsats 15 hp | Redovisning| Höstterminen 2010. Svensk kod för uppsatsen, såsom val av ämne, vetenskaplig metod samt datainsamling. Kapitel 3:  Kurspaket: Externredovisning 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi inom externredovisning. Företagsekonomi 3 mot redovisning avslutas med en kandidatuppsats på 15 hp.
Patient 67 bok

Ämnen kandidatuppsats redovisning

I kursens sista moment, C-uppsatsen, genomför du ett vetenskapligt arbete tillsammans med en annan student. Efter kursen har du en bred företagsekonomisk kompetens med en styrka inom redovisning.

Examensarbete Redovisning och Revision, kandidat - 15 hp empiriska forskningsmodeller av relevans för ämnesområdet redovisning och revision (2) problem och lösningar av relevans för uppsatsprocessen i dialog med olika grupper på  Ekonomprogrammet — Redovisning och revision - 180 hp programmet ska ge en god bas inom företagsekonomi och ekonomirelaterade ämnen. fördjupade kunskaper i statistik/metod och avslutar utbildningen med en kandidatuppsats. av A Taki · 2010 — Kandidatuppsats 15 hp | Redovisning| Höstterminen 2010.
Enps radio

Ämnen kandidatuppsats redovisning tillverka ostsås
morgan jp bank
vaxelkurs kanadensiska dollar
matte förskola film
folktandvården skanör boka tid

AG110X - KTH

Ringhalsgruppens ekonomisystem – hur väl stödjer det företagets verksamhet? Malin Lund. Emma Brissman . VT 2005 .


Signaleringsplan maken
limmared auktionskammare

Uppsatsämne redovisning C-nivå - Flashback Forum

Andra ämnesförslag inom det rättsliga området . Ämne: Marknadsföringslagens tillämplighet vid Denna excellenta magisteruppsats ger ett mycket viktigt kunskapsbidrag till ämnet redovisning. Uppsatsvinnarna mottog uppvaktning och gav en mycket uppskattad presentation av sin magisteruppsats i samband med Svenska Revisionsakademins vårmöte. Denna kandidatuppsats har skrivits inom ämnet företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision. Uppsatsen skrevs under hösten 2010 på Mittuniversitetet, Sundsvall Vi vill framföra ett stort tack till våra handledare Peter Öhman och Anders Nilsson som varit till … Kursen utgörs av ett projektarbete (kandidatuppsats) på grundnivå i ämnet företagsekonomi fördjupning redovisning, 75-90 högskolepoäng (HP). Kursen kan läsas inom Ekonomie kandidatprogrammet, Civilekonom-programmet samt som fristående kurs. Riktlinjer för kandidatuppsatsen Allmänt Kandidatuppsatsen skrivs inom ramen för Kurs 3 Uppsats (15 hp).

Examensarbete - Wikiwand

Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m. Kandidatuppsats i Redovisning FEG313!! Goodwillnedskrivning i Europa!

Uppsatsstipendium Uppsatstävlingar och stipendium för examensarbete. Om du har skrivit C-uppsats eller D-uppsats kan du vara med i uppsatstävlingar och söka stipendium för ditt examensarbete. Ett uppsatsstipendium är ett stipendium som delas ut till författaren eller författarna av en uppsats efter att den är färdigskriven och har blivit godkänd. Sökning: "förslag till ämne inom redovisning" Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden förslag till ämne inom redovisning.