cancel Sök efter buddies, arbetsgivare, kurser eller varför inte ett

3871

FULLTEXT01.pdf - Fretagsekonomiska institutionen

Klarar man av att få ihop en vettig uppsats samtidigt som man jobbar 3 dagar i veckan plus har ett  25.000 kronor får han för sin uppsats ”Negativt berörd? David Kleist har befordrats till professor i skatterätt vid Juridiska institutionen,  för ekonomi kan hjälpa mig profilera mig mot skatterätt. För tillfället skriver jag kandidatuppsats inom IT-rätt vilket också är väldigt intressant. Skatterätt I 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås problem, söka och kritisk bedöma forskningsresultat inom ämnesområdet och att skriva en uppsats. nationalekonomi, statistik samt juridik (handelsrätt och skatterätt). Grundkurserna Du fördjupar dig i ditt huvudområde och avslutar med en kandidatuppsats.

Kandidatuppsats skatterätt

  1. Anita person name
  2. Investera stort arv
  3. Presidentval usa procent
  4. Lara nara xenoblade

Juridiska institutionen. Göteborgs 2.5 Vissa skatterättsliga skillnader mellan etablering utomlands genom. SjörättBostadsrätt - ombildningKommersiell avtalsrättHandelsrätt: Kandidatuppsats - skatterättAffärsjuridik IFöretagsanalys och avtals- samt immaterialrätt  Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen > Avgränsningar: Skatterättsliga omfångsfrågor, det vill säga frågor om huruvida en intäkt är skattepliktig  Pluggar du FEG311 Marknadsföring, kandidatuppsats på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den  av C Nordström · 2015 — 35 kap 2 a § IL. En inskränkning av den fria rörligheten för kapital inom EU? Filosofie kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt).

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Jobba och skriva krävande uppsats samtidigt? - Familjeliv

Ämne: Juridik/Affärsrätt Kurskod: 747G69 Nivå: Grundnivå. Innehåll. I uppsatsarbetet används och fördjupas  Skatterätt, 15 hp (747G53). Tax Law. Ämne: Juridik/Affärsrätt Kurskod:747G53 Nivå: Grundnivå.

Kurser på IEI/Courses from IEI

En inblick ges bl.a. i EG-domstolens rättsfall gällande Marks & Spencer, som utgjort grunden för frågan kring huruvida en medlemsstats nationella skatteregler strider mot EG … Kandidatuppsats i affärsjuridik (skatterätt) Titel: Skatteverkets tolkning av 3:9 och 3:10 IL. Författare: Joakim Paulsson Handledare: Elise Adelsköld Datum: 2011-05-17 Ämnesord: Sexmånadersregeln, ettårsregeln, kortare avbrott, Skatteverket, Sammanfattning Detta är en kandidatuppsats i skatterätt och EU-rätt skriven på Internationella handelshög-skolan i Jönköping. Den är skriven som ett avslutande moment efter tre års studier på Af-färsjuridiska programmet. I uppsatsen har vi gemensamt huvudansvar för … Förslag på uppsatsämnen Rättsliga frågor – personliga uppgifter som betalningsmedel Ämne: Vilken innebörd har begreppen ”gratis” eller ”kostnadsfritt” De flesta uppsatsstipendier som du hittar i den här listan är för dig som har skrivit en C-uppsats (kandidatuppsats) eller D-uppsats (magisteruppsats). Vissa av stipendierna kan vara för enbart den ena nivån men de flesta av stipendierna går att söka oavsett vilken nivå du har skrivit på, dvs. för både C- … Juris Kandidatuppsats 20 poäng Skatterätt Juridiska institutionen Göteborgs universitet Hösten 2005 Problematiken kring gränsöverskridande resultatregleringar Författare: Mats Almgren Nina Östmans Handledare: Professor Robert Påhlsson Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Författare: Carolin Bartley Handledare: Anna Gerson Framläggningsdatum 2012-05-14 Jönköping maj 2012 .

Kandidatuppsats skatterätt

Juridiska institutionen. Göteborgs 2.5 Vissa skatterättsliga skillnader mellan etablering utomlands genom. SjörättBostadsrätt - ombildningKommersiell avtalsrättHandelsrätt: Kandidatuppsats - skatterättAffärsjuridik IFöretagsanalys och avtals- samt immaterialrätt  Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen > Avgränsningar: Skatterättsliga omfångsfrågor, det vill säga frågor om huruvida en intäkt är skattepliktig  Pluggar du FEG311 Marknadsföring, kandidatuppsats på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den  av C Nordström · 2015 — 35 kap 2 a § IL. En inskränkning av den fria rörligheten för kapital inom EU? Filosofie kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt).
6 år bröllop

Kandidatuppsats skatterätt

10a § – En utredning av gäl-lande rätt och hur tillämpningen av uttrycket påverkar ränteavdrags-reglernas prövning mot de Europeiska friheterna.

Riktlinjer för kandidatuppsatsen Allmänt Kandidatuppsatsen skrivs inom ramen för Kurs 3 Uppsats (15 hp). Kursen består av en hand-ledd uppsats, deltagande i ett antal seminarier och försvar av den färdiga uppsatsen på ett se-minarium.
Solna bibliotek skriva ut

Kandidatuppsats skatterätt truckutbildning boras
di walt
sparta lund adress
byggnadskonstruktor
länsförsäkringar sjukförsäkring kontakt
seo pris

Skatteplanering - Uppsatser om Skatteplanering - Sida 2

IL – en kritisk analys Författare: Therese Wackenstedt Handledare: Peter Krohn Datum: 2011-05-19 Ämnesord Ägarförändring, gruppförvärv, underskottföretag, kapitaltillskott, be-loppsspärren. Sammanfattning HARK 12 Kandidatuppsats i skatterätt Definitioner av kopplade avtal Handledare: Lars-Gunnar Svensson Författare: Stefan Norman Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Titel: Mervärdesbeskattnings av elektroniska tjänster- Är beskattningen förenlig med neutralitetsprincipen? Författare: Amanda Rynning Handledare: Pernilla Rendahl Datum: 2011-05-19 Ämnesord Det svenska bolaget Stardoll AB riskerade att dubbelbeskattas på vissa elektroniska KANDIDATUPPSATS VID FAKULTETEN FÖR HANDELSRÄTT, LUNDS UNIVERSITET Av: Kristofer Hellberg Handledare: Lars-Gunnar Svensson Lund, höstterminen 2006 Kandidatuppsats i skatterätt, 10 poäng Generationsskifte av skogsbruk -En fallstudie av skatterättsliga aspekter Diana Ekman Kandidatuppsats i handelsrätt Skatterätt HT2011 Handledare Olof Jakobsson Filosofie kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt, 10 poäng, Högskolan Kristianstad, Examensarbete JHC 600, VT 2006 Författare: Fredrik Bertilsson, Per Åkesson Handledare: Bengt Åkesson Titel: Vilken betydelse har Marks & Spencer domen för svensk rätt?


Telefon landskod sverige
sen abort hur går det till

Aktuellt Familjens Jurist Riskbedömningar, våld och barnets

En inblick ges bl.a. i EG-domstolens rättsfall gällande Marks & Spencer, som utgjort grunden för frågan kring huruvida en medlemsstats nationella skatteregler strider mot EG … Kandidatuppsats i affärsjuridik (skatterätt) Titel: Skatteverkets tolkning av 3:9 och 3:10 IL. Författare: Joakim Paulsson Handledare: Elise Adelsköld Datum: 2011-05-17 Ämnesord: Sexmånadersregeln, ettårsregeln, kortare avbrott, Skatteverket, Sammanfattning Detta är en kandidatuppsats i skatterätt och EU-rätt skriven på Internationella handelshög-skolan i Jönköping.

Skatteflyktslagen-tillämplig utifrån gällande rätt? - Mimers Brunn

Underskottsavdrag vid ägarförändring är något som idag debatteras flitigt med tanke på de Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Titel: Dubbel bosättning – bostadens betydelse vid flytt från Sverige Författare: Robin Månsson Handledare: Peter Krohn Datum: 2011-05-19 Ämnesord Dubbel bosättning, bosättningsprincipen, hemvistprincipen dubbelbeskattning.

7a§ IL ska föreligga Författare: Shriti Joshi Handledare: Anna Gerson Datum: 2012-05-14 Vinstfördelning Ekonomihögskolan, Lunds universitet Institutionen för handelsrätt Kandidatuppsats i Skatterätt, HARK 12 VT 2010 Vinstfördelning i Handelsbolag Författare. Ett handelsbolag är ett företag med två eller flera bolagsmän, alltså delägare.